Adoption & Samfund - Lokalafdeling Fyn:

Adoption & Samfund - Lokalafdeling Fyn er en afdeling af landsforeningen Adoption & Samfund.

Afdelingen har ca. 280 husstande som medlemmer. Vores medlemmer er kommende og nuværende adoptanter samt adopterede.

Formål

Vores formål er at varetage både adoptivbørns og adoptanters interesser.

Lokalforeningen tilrettelægger hvert år forskellige arrangementer, hvor vi forsøger at tilgodese alle medlemmers behov for information og samvær.

Kommende arrangement

Bevægelse, samsyn og indlæring
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.00

Børn med adoptivbaggrund i vuggestue, børnehave og skole
Onsdag d. 6. april 2016 kl. 12.30

Læs mere om alle arrangementer